Сучасне будівництво

Сучасне будівництво | Івано-Франківщина

Однією із основних сфер національної економіки будь-якої країни є будівельна  галузь. Результатом або продукцією діяльності галузі будівництва є житлові будинки, а також будівлі та спорудження різного функціонального призначення для суспільних потреб та усіх галузей економіки.

Будівельна галузь характеризується складною структурою зв’язків з іншими галузями економіки та використовує продукцію суб’єктів господарювання більш, ніж 70-ти сфер економічної діяльності, тим самим створюючи кумулятивний ефект для розвитку інших галузей на ціональної економіки, оскільки будівельні підприємства у своїй діяльності використовують (споживають) близько 15 % усієї промислової продукції. Так, за розрахунками фахівців, галузь будівництва використовує 90 % будівельних матеріалів, 50 % продукції лісової та деревообробної промисловості, 10 % продукції машинобудування, 20 % прокату чорних металів, а також вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, реагенти, пластмаси). Також використовується велика кількість палива і води. Крім того, будівельні матеріали є однією з основних складових вантажоперевезень і вантажообігу.

Будівельна галузь та суміжні до неї види економічної діяльності утворюють цілісний будівельний комплекс. Валова додана вартість, створена у будівництві складає лише 3,2 % у загальній структурі валової доданої вартості, створеною українською економікою. При цьому, зважаючи на тісний і комплексний характер взаємозв’язків будівництва та інших галузей – складових будівельного комплексу, процеси і тенденції, які простежуються у цій галузі, є індикатором загального рівня ділової активності національної економіки. Крім того, однією з характерних особливостей будівельної галузі, є високий ступінь її впливу на розвиток малого бізнесу, особливо того його сегменту, що спеціалізується на зеленому туризмі, виконанні ремонтних та оздоблювальних робіт, виготовленні та встановленні меблів тощо.

Важливого значення ми надаємо якості використаних для будівництва матеріалів

Отже, розвиток будівельної галузі неодмінно супроводжується економічним зростанням в країні, що створює необхідні передумови для розв’язання багатьох соціальних проблем. За оцінками фахівців, у вітчизняному будівельному комплексі зайнято близько 10 % працюючого населення, а зокрема у будівництві – 6 %.

Наші Партнери